Produktion & Kompletta paket

­TV Almedalen är primärt en kanal för att samla och distribuera alla olika webbTV sändningar som görs under Almedalsveckan.

För att kunna synas genom TV Almedalen måste du ha ett produktionsbolag som producerar tekniskt och innehållsmässigt, eller så sköter du det själv.

Om­ du redan har engagerat ett produktionsbolag eller väljer att sköta det själv, samverkar vi med din producent för att få maximal räckvidd på din sändning.

­ Paketlösning

TV Almedalen kan hjälpa dig att finna ett produktionsbolag. Ta kontakt med oss så löser vi ditt problem"