Allaf Film & Mediaproduktion

Ett gotländskt bolag

Allaf Film & Media Produktion har en lång nationell och internationell erfarenhet inom film- och mediabranschen. Vi erbjuder filmproduktion för olika ändamål; reklamfilmer, dokumentationsprojekt och presentationer av företag och produkter. Vi filmar och redigerar på beställning och distribuerar via exempelvis DVD eller Blueray. Vi har möjlighet att filma och fotografera med enklare HD teknik till större och mer avancerad teknik.

Kvalitet och professionalitet är viktigt för oss. Kundens önskemål prioriteras alltid i alla av filmproduktionens skeenden. Vår roll är att se till att filmen får, förutom den goda tekniska kvalitén, även en god konstnärlig form och struktur vid redigering av ett filmmaterial.

Mer information: www.allaffilm.se­