Uppföljning


Utvärdera ditt evenemang och följ upp din publik!

Det är viktigt att utvärdera ditt evenemang och följ upp din publik! 
TV Almedalen hjälper dig att lära känna din publik och utvärdera ditt evenemangs genomslagskraft.

Genom våra statistikfunktion får du relevant information om hur många som besökt ditt sändningssida.

Du får reda på hur många som varit inne innan/under sändningen och separat vilka som gått in efteråt.